Straszliwą cenę Polska będzie musiała zapłacić za poparcie USA projektu Trójmorza!

Stanisław Michalkiewicz o łapówce, jaką zażądały żydowskie organizacje za pomocą amerykańskiej administracji rządowej