Pierwszy warszawski panel Kongresu Polska Wielki Projekt był poświęcony strategiom promocji wartości – prawo, media, rodzina, edukacja. W dyskusji udział wzięli: prof. Aleksander Stępkowski