Straż Miejska zaangażowana w antykampanię referendalną

Kolejny skandal w Warszawie

Maciej Wąsik – szef radnych PiS w Radzie Miasta Warszawy w rozmowie z Jackiem Sobalą. „Wydatki na same wynagrodzenia miejskich urzędników wynoszą rocznie w Warszawie 600 mln zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta od początku urzędowania Hanny Gronkiewicz – Waltz wzrosło aż o 2 tys. osób.”