Sumliński: Polskie obozy zagłady?! Polak = terrorysta?!

0

Przed laty zjawili się w Polsce przedstawiciele Hollywood, chcący nakręcić film o rtm. Pileckim. Postawili jednak warunek – Rotmistrzowi miała zostać przypisana tożsamość żydowska, dla ubarwienia postaci, przekonwertowania ją na „standardy światowe”.