Dr Stanisław Krajski – hierarchia podporządkowała się w pełni władzy świeckiej, zezwala na opuszczanie mszy św.!


Przytacza sprawę aresztowania suspendowanego księdza w Poznaniu. Opisuje też zmianę postępowania wielkopolskiej policji przy następnych interwencjach.