Suwerenność konsumenta i ceny

Wolna przedsiębiorczość – dr Mateusz Machaj.

Jak konsumenci decydują o cenach? Dlaczego za główną siłę napędową procesów gospodarczych uważa się konsumenta?
Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!

Podobne