Świadczenia socjalne demoralizują obywateli!

Stanisław Michalkiewicz o tzw. trzeciej drodze w obszarze gospodarki czyli – czy pewne formy państwa opiekuńczego mogą się sprawdzić w warunkach gdy dane społeczeństwo legitymuje się szeroko rozumianą dojrzałością i obywatelskim podejściem.


A także o tym, czy zachęcanie przez niektórych duchownych w kościele katolickim do popierania płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm jest wynikiem przekupienia Ich rozmaitymi dofinansowaniami, ulgami etc. dla kościoła, czy też zwykłą naiwnością i realnym utożsamianiem tego obozu jako zbawców narodu polskiego, o prawach, jakie powinny przysługiwać państwu względem majątku obywateli w trakcie stanu wyjątkowego lub na wypadek wojny, o działaniach, jakie ws. epidemii mogłoby podjąć państwo bez publicznej opieki zdrowotnej, o tym, jak powinny wyglądać relacje z władzą duchowną nowych monarchii, o tym, czy monarchia oświecona powinna przewidywać procedury ograniczenia władzy monarszej na wypadek łamania ogólnoprzyjętego porządku, obyczaju lub działania niezgodnego z racją stanu, o różnicach między dziennikarzem a publicystą, o tym, czy czy spekulacja to kradzież, o tajnych służbach działających na terenie Czech i Słowacji, o tym czy słuszna jest ludzka troska o zwierzęta i czy powinniśmy minimalizować ich cierpienie

Podobne

Ostatnio poruszane tematy