Szkoda, że społeczeństwo wciąż nie ma wystarczającej świadości politycznej

PO wybory do sejmu i senatu
Świadomość polityczna

Wyborco! Apeluję…