Święty Gniew czy „święty” spokój?

Przestańmy hołdować demonicznemu „świętemu” spokojowi, który zawsze prowadzi do paktu z diabłem – naśladujmy Chrystusa przez jasną, wyrazistą postawę i gotowość do obrony prawdy.