System emerytalny w Polsce

Czy nasz system emerytalny jest archaiczny? Jakie zagrożenia dla niego niosą współczesne problemy demograficzne? Co robić, aby utrzymać poziom życia na emeryturze?


Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!