Erozja procesów decyzyjnych UE. Decyzje podejmowane są przez gremia pozastatutowe. Celem Rosji „koncert mocarstw”. Zagrożenie rosyjskie problemem krajów Europy Środkowej, kraje te jednak nie są w stanie prowadzić wspólnej polityki wskutek działań Rosji.