Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Instytut Sobieskiego – Polski Punkt Widzenia