Szlachetność to cecha prawdziwych elit. My, katolicy powinniśmy być elitą wśród pogan

Konfederaci barscy jako pierwsi doszli do odpowiedzi na pytanie czym jest polskość.


Doszli do tego w czasach, gdy nasza tożsamość była szczególnie zagrożona. Według nich „polskość” to wiara, Ojczyzna, szlachetność, wolność i tradycja. Szlachetność więc to integralna część istoty polskości. Jesteśmy szlachetni – jesteśmy Polakami.
Stanisław Krajski