Szokujący powód, dla którego nie chcemy mieć dzieci!

O wielkiej grabieży, czyli o „Zielonym Ładzie”, raz jeszcze.


Wszystkie działania, które mają rzekomo prowadzić do ochrony środowiska i klimatu, nie mają nic wspólnego z dbałością o nasz świat. Są jedynie siłą narzucaną nam nową, lewacką ideologią, która swe korzenia ma – jakżeby inaczej – w komunizmie.