Ks. Tomasz Józef Jochemczyk i dr Stanisław Krajski