W Watykanie została zorganizowana tajemnicza konferencja z udziałem kontrowersyjnych osób. Główną tematyką spotkania było wzajemne oddziaływanie ciała, umysłu oraz duszy na zdrowie człowieka. Patronat nad konferencją objęła Papieska Rada ds. Kultury. Głos na konferencji zabrał papież Franciszek I.


Pan Nikt i dr Stanisław Krajski