Tak daleko idące restrykcje nie wydają się konieczne

Nasz kraj będzie piękny i pachnący cebulą?


Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w Polsce i na świecie w kontekście obecnej sytuacji i przewiduje konsekwencje, z jakimi w będziemy musieli się mierzyć. Mówi o wyborach prezydenckich i wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej (zdaniem Pana Stanisława, jeśli do tego dojdzie, to po wygaśnięciu kadencji Małgorzaty Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego). Opowiada ponadto o odkryciach geograficznych i roli, jaką w tamtych czasach odgrywał Kościół Katolicki.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy