Od lat Białoruś przedstawiania przez polskie media jako barbarzyńskie, postkomunistyczne państewko.


Narracja, którą słyszą Polacy mówi tylko o zrywaniu z Białorusią wszystkich możliwych stosunków. Tymczasem polska polityka wobec Białorusi i Białorusinów powinna być pozytywna – powinniśmy tam wrócić, gdyż tam była i jest Polska!