O teatrze, potrzebie przeżywania sacrum i misterium oraz zalewie antykultury – Tomasz Antoni Żak