Jak narodziła się literatura? Z czym wiążą się początki sportu? Którym gałęziom przemysłu rozrywkowego towarzyszy największa grafomania?

Od teatru i igrzysk, przez literaturę i pieśni, aż po kino, telewizję czy radio.
Stanisław Michalkiewicz