Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Bunt Izraela na pustyni w Lb 13-14

Wielki Post to dobry czas by zastanowić się nad buntem Izraela w czasie wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Przyjrzymy się bliżej motywom postępowania Izraelitów, wstawiennictwu Mojżesza i niezbędnej karze, jaką była aż 40-letnia wędrówka po pustyni, którą – gdyby nie bunt – można by pokonać w bardzo krótkim czasie.