Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką

Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr Piotr Kot.
Dla Jezusa każdy czas jest stosowny, aby pomagać człowiekowi. Choć nie wszyscy to rozumieją, a nawet spiskują przeciwko Niemu, nie przeszkadza to jednak Jezusowi czynić dobro i zawsze stawać po stronie potrzebujących i cierpiących. Razem z Katedrą Ewangelii Synoptycznych rozważymy teksty: Mk 3,1-6; Mt 12,9-14; Łk 6,6-11.