Wykładowcy: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, ks. dr Mariusz Szmajdziński