Ten tragiczny wypadek nie mógł być przypadkowy

To, co się wydarzyło, pokazuje jak ważną rolę odgrywa arcybiskup Jan Paweł Lenga i jego niezłomna postawa.


Wiąże się to z dwiema kwestiami: po pierwsze wynika to z zachodzącego coraz szybciej, a będącej efektem Soboru Watykańskiego II, procesu protestantyzacji Kościoła, a po drugie z utraty zaufania do biskupów.
Bardzo istotny jest przy tym fakt, że wielu katolików przestało zdawać sobie sprawę kim jest biskup.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy