Debata w której udział wzięli: Ewa Czaczkowska, ks. Jan Sochoń, prof. Jan Żaryn i Mikołaj Marczak