Timeo Danaos et dona ferentes!

Ile jest prawdy w opowieści, że Michaił Gorbaczow zaproponował na spotkaniu w Moskwie gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu zwrot Ziem Wschodnich?


Stanisław Michalkiewicz