Stanisław Michalkiewicz o pogarszającej się sytuacji międzynarodowej „naszego nieszczęśliwego kraju”