Stanisław Michalkiewicz o wadze swoich wyborów podczas głosowania nad kandydatami na parlamentarzystów