Stanisław Michalkiewicz o dobrodziejstwie gospodarki wolnorynkowej opartej o minimum etyczne