Tolerancja jako narzędzie w budowaniu moralnego permisywizmu

Sympozjum „Oblicza tolerancji” – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej UAM, profesor WKSiM

Podobne