Stanisław Michalkiewicz o próbie ucieczki przed odpowiedzialnością karną za „obozy CIA w Polsce” i likwidacji agentury amerykańskiej