Tow. Wiesław – świecki prorok XX wieku!

Tow. Wiesław przewidział zwycięstwo reakcji na Węgrzech.

Na szczęście znał też receptę na wszelkie zło i wiedział dobrze, że tylko Rząd Ludowy jest w stanie oprzeć się faszyzmowi.

Podobne