Towarzysz mjr Zygmunt Maurycowicz Bauman

Leszek Żebrowski – „Wybitny” uczony, ale plagiator. Dla jednych wzór, dla innych po prostu okupant. W latach II w. św. funkcjonariusz NKWD w Moskwie, następnie wyższy oficer KBW – ubeckiego „wojska”. Walczył z polskim podziemiem niepodległościowym. Był agentem Informacji Wojskowej (pod ps. „Semjon”).

W l. 1953-1968 funkcjonariusz komunistycznej pseudonauki. W 1968 r. wyjechał na zachód, gdzie uchodził za… represjonowanego antykomunistę. W Polsce po 1989 r. został uznany za wybitnego uczonego. Jego prawdziwe „zasługi” są przemilczane i bagatelizowane.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy