Tragedia do powtórki

Tragedia w Częstochowie jest tylko kolejną, która niczego nikogo nie nauczy, nie skłoni do żadnej refleksji ani żadnej poprawy czegokolwiek. Bo kiedy jedyna reakcją jest wzajemne przypisywanie sobie winy przez politycznych Hutu i Tutsi, nie ma miejsca na nic więcej. Wynika to, niestety, z bardzo głębokich uwarunkować. Ale można też uznać, że to po prostu polskie fatum.