Film o tym jak uchwalano traktat lizboński w Niemczech, kraju ultra euroentuzjastycznym. Pokazuje niewiedzę polityków pro traktatowych na temat nowych kompetencji organów UE. Zawiera też uzasadnienie jego niezgodności z niemiecką konstytucją i antydemokratyczny charakter.