O przeobrażeniach komunizmu, kłamstwie wolnej III RP i konieczności zapewnienia państwu siły militarnej prof. Marek Jan Chodakiewicz