Sprawa kryteriów nakładania na nadawców kar pieniężnych przez Przewodniczącego KRRiT w związku z karą nałożoną na Fundację Lux Veritatis, nadawcę TV Trwam, na podstawie art. 53 ustawy o radiofonii i telewizji za rozpowszechnienie w dniu 11 listopada 2013 roku audycji zawierającej relację z Marszu Niepodległości w Warszawie – kontynuacja

Wypowiedź o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR po posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury

Wypowiedź poseł Małgorzaty Sadurskiej po posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury