Trefne Standardy Unijnych Eurorasistów

Seria zdarzeń niefortunnych dla rodzimych „obrońców wolnych sądów”.


TSUE, w którym pokładają wszystkie nadzieje, uznał za dopuszczalne na Malcie to samo, co w Polsce uznaje, na prośbę tutejszej opozycji, za niedopuszczalne. Francja, jako kolejne państwo Unii „pierwszej prędkości” uznała dotyczący jej wyrok TSUE za niebyły i nieważny.
Rafał Ziemkiewicz

Podobne

Ostatnio poruszane tematy