Trójmorze jest odpowiedzią na amerykański interes, ale Turcja i Szwecja wspólnego interesu nie mają!

Stanisław Michalkiewicz o możliwych i nie mających sensu aliansach w Europie