Jak w tenkraju ma być źle?


Pitu-Pitu i Rafał Otoka-Frąckiewicz