Śpiewane paski z Wiadomości.

Prawdopodobny pierwowzór utworu

Kolejna piosenka o Wiadomościach