Publicyści komentują wydarzenia minionego tygodnia.