Katolicki „Tygodnik Powszechny” wykombinował sobie, że w Konstytucji zapisano zasadę rozdziału państwa i Kościoła, któraż to jak zauważył mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris „ostatni raz była widziana w art. 70 stalinowskiej konstytucji 1952 wraz z instytucją karalnego nadużycia wolności sumienia i wyznania godzącego w PRL”.