28 lutego 2024

Tylko Niemcy nie muszą trzymać postanowień traktatu lizbońskiego

3

Stanisław Michalkiewicz merytorycznie

https://www.youtube.com/watch?v=U5W29Crhcc4