Demokracja.
Jakie tam podatki?
Jakie tam afery?
Jaki tam wiek emerytalny?
Jakie tam GMO?
Jakie tam gender?