To pokazuje, że próba zastąpienia nauczania religii w szkołach przez „świecką” etykę okazała się porażką.