Udział polityki USA w powstaniu Państwa Islamskiego

Wystąpienie Michała Krupy pt. „Blowback. Jak polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przyczyniła się do powstania Państwa Islamskiego” wygłoszone podczas konferencji „Kulturowe i polityczne skutki Państwa Islamskiego” zorganizowanej w Sejmie RP