Ujawnić tajne negocjacje między rządami Polski i USA w sprawie ustawy 447 JUST!

0

Konferencja prasowa koła poselskiego koalicji „Konfederacja” w sejmie RP z udziałem redaktora Stanisława Michalkiewicza, Warszawa 17.04.2019 r.