Tragedia Grety ze Szwecji na szczycie ONZ i właściwy kontekst tych słów