Ukraina, jak i Polska, świetnie nadają się na przedpole Rosji i Stanów Zjednoczonych!

Stanisław Michalkiewicz w Szczawnie – Zdroju zwraca uwagę na konsekwencje obowiązującej doktryny „elastycznego reagowania”